På denna sida finns info om Midsommarloppet 2020 - textkolumnen till höger

 

Tällä sivulla löytyy tietoa 2020 Juhannushölkästä - tekstikolumni oikealla ruotsinkielisen tekstin jälkeen

 

Midsommarloppet Resultat/ Juhannushölkkä Tulokset:

2020 (inofficiella/epäviralliset): /Site/Data/450/Files/Midsommarloppet%202020.pdf

2019: /Site/Data/450/Files/Resultat-2019.pdf, utan tidtagning: /Site/Data/450/Files/Midsomarloppet%20utan%20tidtagning%202019.pdf

2018: /Site/Data/450/Files/Midommarloppet%20Resultat%20-%20Juhannushoelkkae%20Tulokset%202018(2).pdf

2017: /Site/Data/450/Files/Midsommarloppet-Juhannushoelkkae%202017%20resultat-tulokset%20v1.pdf

2016: /Site/Data/450/Files/Midsommarloppet%202016%20tulokset-resultat2.pdf

VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2019:

Boxby samfälligheter

Box Café & Grill

Handelsmans café

Lindbergs trädgård

LähiTapiola

Olle Andersson OyAb

Sibbo Bokhandel

Sipoon Kodinkonekeskus

ÖS-Järn

Östnylands Andelsbank

Det annorlunda MIDSOMMARLOPPET 2020 blev en succé

Det 41:sta Midsommarloppet ordnades i år p.g.a. COVID-19 pandemin som ett självbetjäningslopp under halva juni (14-28.6). Istället för en stor tillställning med noggrannt märkta rutter och prisutdelning drog man ner på arrangemangen så, att rutterna visserligen var märkta med snitslar i olika färger, men annars utan skyltar och kalkmärkning på vägen och utan bemanning på plats. Istället fick man bekanta sig med rutterna och vid behov ta med sig en karta över rutterna för att inte tappa bort sig. Man kunde välja mellan sträckorna 4 km, 9 km och 11,5 km och man fick delta hur många gånger som helst.

VaHiSöS kan med glädje konstatera, att det verkligen lönade sig att ordna det, eftersom man kom upp till 137 starter och sammanlagt 105 deltagare, trots värmeböljan. Det finns av allt att döma ett behov av sådant motionsjippo och vi kunde se ett flertal helty nya namn i deltagarlistorna. Det finns ju många med midsommartraditioner som inte tillåter deltagande om det sker enbart på midsommarhelgen. Två deltagare utmärkte sig som de absolut aktivaste, nämligen Magnus Rosenberg med 10 starter och Lenne Leemet med 9 starter, båda Boxbor. De promenerade mer än en gång på alla sträckor. Helt fantastiskt!

Det var frivilligt att meddela sina prestationer och tider, antingen på anmälningslistorna på föreningshuset i Box eller elektroniskt till arrangören. Eftersom resultaten baserar sig på olika noggranna mätmetoder och eftersom också förhållandena varierade beroende på valda starttider, så kan man naturligtvis inte jämföra prestationerna med varandra. Här är dock de ”lekfullt insamlade resultaten” från rapporterade prestationer i snabbhetsordning per sträcka:

11,5 km, herrar:

1) Jani Strömsholm, IF Sibbo-Vargarna, 43:45

2) Lukas Lindberg, VaHiSöS, 48:27

3) Petrus Maasalo, 55:48

11,5 km, damer:

1) Ida Maasalo, 1:04:31

2) Inga-Lill Åberg, OK Trian, 1:04:33

3) Hanna Hörhammer, Söderkulla, 1:08:00

9 km, damer & herrar

1) Marianne Lindman, Borgå och Roger Helenius, Sibbo, 55:00

3) Petri Piironen och Simo Piironen, 55:22

4 km, damer & herrar

1) Patrik Lindblad, VaHiSöS, 19:50

2) Jonas Öhman, Box, 29:00

3) Christoffer Ståhl, Box, 35:00 (junior)

Tack till alla deltagare, det var roligt att vi kunde stå till tjänst med denna enklare modell av motionslopp. Kanske detta ger något att ta med i portföljen även i fortsättningen!

Midsommarloppet ordnas i år som självbetjäningsmotionslopp 14-28.6 och med delvis ändrade banor

Det 41:a Midsommarloppet ordnas inte normalt i år p.g.a. pandemin. VaHiSöS ordnar årets motionslopp gratis enligt självbetjäningsprincipen under valfria 15 dagar mellan söndag 14.6 och söndag 28.6 samt med flera frihetsgrader, på följande sätt:

Start/målplatsen - föreningslokalen Skattåkersberg (Skattåkersvägen 66, 01190 Box) -  är obemannad

Man kan delta i loppet vilken tid på dygnet som helst under de två veckorna som evenemanget pågår och hur många gånger som man vill

Banorna märks ut med snitslar, start och mål märks ut på något enkelt sätt, men annars är det ingen skyltning längs banorna

För att hitta rätt får deltagarna låna ruttkartor från startplatsen, vilka efter utfört lopp gärna får återlämnas till samma plats

Efter utfört lopp skriver deltagarna upp datum, namn (även födelseår, om man vill), förening/ort, bana (4 km, 9 km eller 11,5 km), till fots eller cykel (löpning, gång eller cykling) samt sluttid (om man vill delge det)

Alternativt kan man skicka in den ovannämna informationen till arrangören Patte Lindblad via epost patte.lindblad@gmail.com eller SMS 040-5569160

Kartorna, anmälnings/resultatblanketterna och pennor finns i den röda motionslådan bredvid huvudingången

Den blåmärkta 11,5 km banan är samma som tidigare år. De övriga banorna är ändrade på följande sätt:

Den gulmärkta korta sträckan är ändrad så, att den till en början följer 11,5 km banan, eftersom de tidigare skogsstigarna inte längre kan nyttjas p.g.a. byggnation och skogsavverkning. Banan blir på detta sätt förlängd från tidigare 3,4 km till 4,1 km. Ruttbeskrivning: Skattåkersvägen norrut, Poikisvägen vänster/norrut, Plindivägen vänster/västerut, fortsättning söderut på stigar genom skogen samt Östra Hangelbyvägen vänster/österut tillbaka mot Skattåkersberg. Se bifogad karta.

Den tidigare rödmärkta “mellanbanan” finns inte längre, p.g.a. att det inte går att använda det ovannämnda skogspartiet. Istället kan man välja en lite kortare variant av den längre sträckan, d.v.s. 9 km (8,8 km). Denna 9 km:s rutt startar längs Skattåkersvägen söderut (såsom den tidigare 4 km rutten gjorde) och går vidare höger/västerut längs Östra Hangelbyvägen. Den är i början märkt med gula snitslar (samma bana åt andra hållet som 4 km ruttens slutdel) och övergår sedan till blåa snitslar när man kommer fram till 11,5 km rutten (där 4 km och 11,5 km rutternas stig kommer ut från skogen). Se bifogad karta.

VaHiSöS hoppas att så många som möjligt nappar på denna möjlighet att i egen takt delta i midsommarloppet i år. Det är ju viktigt att motionera och detta är nu en enastående chans att delta i ett motionslopp på ett tryggt sätt under dessa osäkra tider. Ifall av frågor, kontakta arrangören nedan, tack!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juhannushölkkä järjestetään tänä vuonna omatoimikuntotapahtumana 14-28.6 ja osittain uusilla reiteillä

Nuorisoseura VaHiSöS hoitaa 41. Juhannushölkän erikoisjärjestelyillä pandemian takia. Tapahtuma on ilmainen, siihen osallistutaan omatoimisesti ja vapaavalintaiseen aikaan 15 päivän aikana välillä su 14.6 ja su 28.6, seuraavalla tavalla:

 • Lähtö/maali seuratalolla Skattåkersberg (Skattåkersintie 66, 01190 Box) on miehittämätön
 • Tapahtumaan voi osallistua vapaavalintaiseen vuorokaudenaikaan kyseisen kahden viikon aikana ja kuinka monta kertaa tahansa
 • Reitit merkitään määrävälein asetettavilla värimerkeillä ja lähtö/maali -kohdat pienin merkein, muuten reitin varrella ei ole kylttejä tai kalkkimerkintöjä
 • Lähtöalueella on reittikarttoja, joita voi lainata ja palauttaa samaan paikkaan suoritetun kuntoilun päätteeksi
 • Suorituksen jälkeen osallistuja täyttää pvm:n, nimensä (halutessaan syntymävuoden), seuran/kotipaikkakunnan, reitin (4 km, 9 km tai 11,5 km), suoritustavan (kävellen, juosten tai pyöräillen) sekä halutessaan aikansa reitin kulkemiseen
 • Vaihtoehtoisesti ym. tiedot voi lähettää järjestäjälle Patte Lindblad sähköpostilla patte.lindblad@gmail.com tai tekstiviestinä 040-5569160
 • Karttoja, ilmoittautumis-/suorituslomakkeita ja kyniä löytyy punaisessa kuntolaatikossa seuratalon pääoven vieressä

Sinisillä merkeillä varustettu 11,5 km reitti on sama kuin aikaisemmin. Muut reitit ovat muuttuneet seuraavilla tavoilla:

 • Keltaisilla merkeillä varustettu lyhyt reitti menee aluksi 11,5 km reitin mukaan, koska vanhan reitin polut menevät metsähakkuu- ja talorakennuspaikan halki, jolloin ne eivät ole käytettävissä enää. Reitti pitenee siten 3,4 km à 4,1 km. Reittikuvaus: Skattåkersintie pohjoissuuntaan, Poikiksentielle vasemmalle pohjoiseen, Plindintielle vasemmalle länteen, jatko etelään metsäpolulle päätyen Itäiselle Hangelbytielle vasemmalle kohti itää ja lopuksi Skattåkersintielle pohjoissuuntaan, kunnes saavutaan takaisin seuratalolle. Kts. kartta.
 • Aikaisemmin punaisilla merkeillä varustettu keskireitti on poistettu ym. syistä. Sen sijaan on mahdollista valita lyhyempi pitkä reitti, eli 9 km (8,8 km). Tämä alkaa Skattåkersintieltä etelän suuntaan (entisen 4 km reitin mukaisesti) ja jatkuu oikealle länteen Itäiselle Hangelbytielle. Tämä osuus on merkitty keltaisilla merkeillä ja alku juostaan siis 4 km reitin loppuosaa vastakkaiseen suuntaan. Siinä kohtaa, missä tämän 4 km eli keltaisen reitin metsäpolku saapuu Itäiselle Hangelbytielle, 9 km reitti jatkuu samana kuin pitkä 11,5 km reitti länteenpäin (sinisellä merkityllä reitillä). Katso kartta.

VaHiSöS toivoo että mahdollisimman moni innostuisi mukaan tällaiseen omatoimiseen ja erittäin vapaalla tavalla järjestettävään juhannushölkkään tänä vuonna, kun keskitettyä yksittäistä tapahtumaa ei turvallisesti pystytä järjestämään. Jos on kysyttävää, ottakaa vapaasti yhteyttä allekirjoittaneeseen.

 

Patrik “Patte” Lindblad

Poikisvägen 44, 01190 Box

patte.lindblad@gmail.com

040-5569160

 

2019

40. MIDSOMMARLOPPET

Det 40:e jubileums midsommarloppet arrangeras söndagen den 23.6.2019 vid föreningslokalen Skattåkersberg i Box i Sibbo. Adress: Skattåkersvägen 66, 01190 Box.

Vägvisning till tävlingsplatsen från stamväg 170, 32 km från Helsingfors och 18 km från Borgå.

Klasserna utan tidtagning startar kl. 11-12 och tävlingsklasserna kl. 12.

Loppet löps till största delen på sandvägar och skogsstigar.

KLASSER:

Flickor/Pojkar 12 år, F/P 14 år                           4 km
F/P 16 år, F/P 18 år                                           6.5 km  (NYTT för 2019!)
Damer allmän, D40+                                        6.5 km
Herrar allmän, H40+, H50+                           11.5 km

Motionsklass med och utan tidtagning          4 km, 6.5 km och 11.5 km

 

OBS! I alla motionsklasser utan tidtagning är stavgång tillåten.

Specialtillverkad plakett åt alla som kommer i mål.

Deltagaravgift (bara cash):

Juniorer 0-14 år, pensionär 8 euro (avgiften oberoende av sträckan)

 • med Juoksija kortet 6 euro

Normalpris 12 euro för alla andra

 • med Juoksija kortet 10 euro

Familjedeltagaravgift 30 euro inkluderar 2 vuxna och 2 barn eller flera.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälning ca. en timme före startskottet på tävlingsplatsen (10:45-11:45).

Midsommarloppet är en deltävling i Sibboringen.

Förfrågningar: Patrik Lindblad 040-556 9160

Arrangör: Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f.

Hemsida: http://vahisos.nsu.fi/midsommarloppet/                

 

40. JUHANNUSHÖLKKÄ

40. juhla juhannushölkkä järjestetään sunnuntaina 23.6.2019 Skattåkersbergin nuorisoseuratalolla Sipoon Boxissa. Osoite: Skattåkerintie 66, 01190 Box.

Tieopastus kilpailupaikalle kantatie 170 varrelta, 32 km Helsingistä ja 18 km Porvoosta.

Luokat ilman ajanottoa lähtevät klo. 11-12, kilpailuluokat klo. 12.

Hölkkä juostaan suurimmaksi osaksi hiekkateillä ja metsäpoluilla.

LUOKAT:

tytöt a. 12 v.                                  4 km
pojat a. 12 v.                                 4 km
tytöt a. 14 v.                                  4 km                                        
pojat a. 14 v.                                 4 km                                        
naiset yleinen                               6.5 km                                    
naiset y. 40 v.                                6.5 km
miehet yleinen                              11.5 km                                  
miehet y. 40 v.                               11.5 km                                  
miehet y. 50 v.                               11.5 km                                  
hölkkä ajanotolla ja ilman        11.5 km                                  
hölkkä ajanotolla ja ilman        6.5 km
hölkkä ajanotolla ja ilman             4 km

HUOM! Kaikissa hölkkäluokissa ilman ajanottoa on sauvakävely sallittu.

Erikoisvalmisteinen muistolaatta kaikille maaliin tulleille.

Osanottomaksut (vain käteisellä):

Juniorit 0-14 år, eläkeläiset 8 euroa (matkasta riippumaton hinta)

 • Juoksija kortilla 6 euroa

Normaalihinta 12 euroa kaikille muille

 • Juoksija kortilla 10 euroa

Perheosallistumismaksu 30 euroa, sisältää 2 aikuista sekä 2 tai enemmän lapsia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla n. tuntia ennen lähtölaukausta (10:45-11:45).

Juhannushölkkä on Sipoonringin osakilpailu.

Tiedustelut: Patrik Lindblad 040-556 9160

Järjestäjä: Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.y.

Kotisivu: http://vahisos.nsu.fi/midsommarloppet/                  

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.