VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2020-21:

Boxby samfälligheter

Sibbo sparbanksstiftelse

Krogells stiftelse

 

VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2019:

Boxby samfälligheter

Box Café & Grill

Handelsmans café

Lindbergs trädgård

LähiTapiola

Olle Andersson OyAb

Sibbo Bokhandel

Sibbo sparbanksstiftelse

Sipoon Kodinkonekeskus

ÖS-Järn

Östnylands Andelsbank

Krogells stiftelse

 

Midsommarloppet ordnas igen som självbetjäningslopp 19.6-2.7

VaHiSöS ordnar midsommarloppet åter som självbetäningslopp, liksom de två senaste åren. under två veckor från söndag 19.6 till lördag 2.7. Banorna 4, 9 eller 11,5 km. Du får gå, springa eller cykla. Starta så många ggr du vill. Mer info under fliken "Midsommarloppet".

Välkommen och testa er motion, kom med hela familjen, ta också din hunden/era hundar med!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Övrigt

Styrelsen återvaldes, endast en person böts ut. Ny suppleant är Venla Keurulainen.

Midsommarloppet ordnas igen som självbetjäningslopp söndag 19.6 - söndag 3.7. Mer info i slkutet av maj.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsavgift

Medlemsavgiften kan betalas till föreningens konto i Aktia FI47 4055 7150 0001 73.

- 10 €/medlem eller 20 €/familj liksom ifjol

- Nedsatt medlemsavgift (50% på personavgiften) gäller för pensionärer, arbetslösa, långtidssjuka samt dem som endast deltar i sektioner som omfattar skild kursavgift inom Sibbo Institut

- Nedsatt medlemsavgift för familjer (50% på familjeavgiften) gäller om någon av försörjarna är pensionär, arbetslös eller långtidssjuk.

Namn och födelseår på medlemmarna meddelas i meddelande- fältet.

Meddela gärna din e-post adress i meddelande- fältet eller per e-post till patte.lindblad (a) gmail.com så kan du i fortsättningen få föreningsinfo elektroniskt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här hittar du VaHiSöS Dataskyddsbeskrivning enligt Dataskyddslagen (GDPR). Se länken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.