VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2020-21:

Boxby samfälligheter

Sibbo sparbanksstiftelse

Krogells stiftelse

 

VaHiSöS tackar sina samarbetspartners 2019:

Boxby samfälligheter

Box Café & Grill

Handelsmans café

Lindbergs trädgård

LähiTapiola

Olle Andersson OyAb

Sibbo Bokhandel

Sibbo sparbanksstiftelse

Sipoon Kodinkonekeskus

ÖS-Järn

Östnylands Andelsbank

Krogells stiftelse

 

Skattis fyller 95 år med fest den 10.12

Nu äntligen fest på Skattis igen!

VaHiSöS ordnar 95-årsfest till föreningslokalen Skattåkerbergs ära med mat, live-musik (MEJ-Trio) och dans lördagen den 10.12 fr. kl. 18. 

- Middagskort 40 €/person inkluderar inträde, middag och dessert. Ingen alkoholservering eller -försäljning. Ta med egen mat- eller styrkedryck enligt tycke och smak.

- Anmäl namn och antal personer + eventuella specialdieter via textmeddelande till Veronica, tel. 040 586 2451. Bekräfta din anmälan senast den 2.12 genom att betala middagskortet/korten via Mobilepay tel. 040 586 2451 / Veronica Isaksson-Nyström eller bankkonto FI47 4055 7150 0001 73 / VaHiSöS

- Festens intäkter går oavkortade till underhåll av föreningslokalen.

Hjärtligt välkomna!.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skattis ungdomskvällar - November

Skattis ungdomskvällar planeras att starta igen måndagar kl. 18-20 fram till .

Program:

- 21.11 Inomhus lekar

- 28.11 Fågesport

Ungdomskvällarna gäller ungdomar i skolåldern från årskurs 3 och uppåt. Som ledare fortsätter Katarina Hietamies.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kom du ihåg Medlemsavgiften i september?

Medlemsavgiften kan betalas till föreningens konto i Aktia FI47 4055 7150 0001 73.

- 10 €/medlem eller 20 €/familj liksom ifjol

- Nedsatt medlemsavgift (50% på personavgiften) gäller för pensionärer, arbetslösa, långtidssjuka samt dem som endast deltar i sektioner som omfattar skild kursavgift inom Sibbo Institut

- Nedsatt medlemsavgift för familjer (50% på familjeavgiften) gäller om någon av försörjarna är pensionär, arbetslös eller långtidssjuk.

Namn och födelseår på medlemmarna meddelas i meddelande- fältet.

Meddela gärna din e-post adress i meddelande- fältet eller per e-post till patte.lindblad (a) gmail.com så kan du i fortsättningen få föreningsinfo elektroniskt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här hittar du VaHiSöS Dataskyddsbeskrivning enligt Dataskyddslagen (GDPR). Se länken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.